Notariusz to zawód publicznego zaufania.

Witam serdecznie.

Nazywam się Bartosz Pilarczyk, jestem notariuszem.

Notariusz to zawód publicznego zaufania. Wszelkie czynności notarialne dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrą praktyką notarialną. W trakcie wykonywania moich obowiązków dbam o zachowanie bezstronności, dopilnowanie, aby treść odczytywanego aktu była w pełni zrozumiała dla stron, w przypadku wątpliwości wyjaśniam treści tak, aby strony zrozumiały znaczenie dokonywanych czynności by z pełną świadomością podpisać dokument, który ma charakter urzędowy.

Powierzone mi czynności dokonuję w oparciu o wiedzę nabytą w trakcie studiów, a także przede wszystkim zdobytą podczas aplikacji notarialnej oraz asesury. Doświadczenie zawodowe, które posiadam i nieustannie podnoszone kwalifikacje zawodowe dają gwarancję bezpiecznego dokonywania czynności notarialnych przewidzianych przepisami prawa. Ponadto moi pracownicy posiadają odpowiednie umiejętności oraz niezbędne przygotowanie zawodowe do sprawnej realizacji czynności notarialnych, o których mowa wyżej.

O Kancelarii

Sporządzamy umowy przeniesienia własności działki, domu, mieszkania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lokali niemieszkalnych, garażu, czy innych obiektów.

Oferta

Nasze usługi kierujemy do klientów indywidualnych, firm, spółek i innych podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Serdecznie zapraszamy do Kancelarii.

Kontakt

Czynności notarialne dokonywane są m.in. w oparciu o dostarczone dokumenty, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu omówienia sprawy.

Kancelaria Notarialna Bartosz Pilarczyk.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii, poza wyjątkowymi przypadkami, o których mówi ustawa. Kancelaria mieści się w Sopocie, przy ul. Al. Niepodległości 723/3 (I piętro).

Godziny urzędowania:

Poniedziałek- wtorek: 9:00 – 17:00
Środa – piątek: 9:00 – 16:00